Oldalak

2017. március 26., vasárnap

Történelem érettségi - Évszámok, nevek, fogalmak (1. rész)

Sziasztok!

Arra gondoltam, ha már tételt nem is dolgozok ki teljes egészében, legalább némi segítséget azért nyújtanék hozzá, mégpedig úgy, hogy az összes témakörhöz/ tételhez leírom nektek azokat a neveket, évszámokat és fogalmakat, amelyeket érdemes tudnotok és beleépíteni a feleletetekbe - vagy csak szimplán a tudásotokba, hiszen az írásbelinél sem árthat.
Mivel elég sok a történelem anyag, rengeteg helyet foglalna a bejegyzésbe, úgy gondoltam, öt részre szedem, hogy ti is fokozatosan tudjátok elraktározni az új információkat.
Lássuk is az elsőt!

xoxo: Gin

1.) Az ókori Görögország:
Évszámok: 
 • Kr. e. II. évezred: mükénéi, krétai kultúra,
 • Kr. e. XVIII. század: poliszok születése,
 • Kr. e. 776: az első olimpiai játékok,
 • Kr. e. 621: Drakón törvényei,
 • Kr. e. 594: Szolón törvényei,
 • Kr. e. 508: Kleiszthenész,
 • Kr. e. 560-527: Peiszisztratosz,
 • Kr. e. 492-449: görög-perzsa háborúk,
 • Kr. e. 490: Marathón,
 • Kr. e. 480: a thermopülai csata,
 • Kr. e. 478: a Déloszi szövetség,
 • Kr. e. 431-404: a peloponnészoszi háború,
 • Kr. e. 336-323: Nagy Sándor
 • Kr. e. 146: Korinthoszt feldúlják a rómaiak.
Nevek:
 • Alekszandrosz (Nagy Sándor),
 • Agamennón, 
 • Aphrodité,
 • Apollón,
 • Arisztotelész,
 • Dareiosz,
 • Démokritosz,
 • Démoszthenész,
 • Dionüszosz,
 • Drakón,
 • Euripidész,
 • Hádész,
 • Héra,
 • Hermész,
 • Hérodotosz,
 • Hippiász,
 • Homérosz,
 • Kleiszthenész,
 • Miltiádész,
 • Pallasz Athéné,
 • Peiszisztratosz,
 • Periklész,
 • Pheidiász,
 • II. Philipposz,
 • Platón,
 • Poszeidon,
 • Szolón,
 • Szophoklész,
 • Thálész,
 • Themisztoklész,
 • Xerxész,
 • Zeusz.
Fogalmak: 
 • akháj,
 • akropolisz,
 • Areioszpagosz,
 • arisztokrata,
 • arkhón,
 • bulé,
 • cserépszavazás,
 • demokrácia,
 • démosz,
 • dór,
 • ekklészia,
 • filozófia,
 • geruszia,
 • heliaia,
 • hellénizmus, 
 • helóta,
 • hoplita,
 • jón,
 • materializmus,
 • metoikosz,
 • mitológia,
 • osztrakizmosz,
 • phalanx,
 • phülé,
 • polisz,
 • szatrapiák,
 • sztratégosz, 
 • türannisz/ türannosz.
2.) Az ókori Róma:
Évszámok:
 • Kr. e. 753: Róma alapítása,
 • Kr. e. 510: az utolsó király elűzése, a köztársaság kezdete,
 • Kr. e. 451-450: a tizenkéttáblás törvények,
 • Kr. e. 376: Licinus Sextinus törvényei,
 • Kr. e. 287: patríciusok és plebejusok egyenjogúsága,
 • Kr. e. 270: Itália meghódítása,
 • Kr. e. 260-146: pun háborúk,
 • Kr. e. 133: Tiberius Gracchus,
 • Kr. e. 123: Gaius Gracchus,
 • Kr. e. 82-79: Sulla diktatúrája,
 • Kr. e. 73-71: Spartacus vezette rabszolgafelkelés,
 • Kr. e. 60: I. triumvirátus,
 • Kr. e. 48: pharszaloszi csata,
 • Kr. e. 48-44: Caesar uralma,
 • Kr. e. 43: II. triumvirátus,
 • Kr. e. 42: philippi csata,
 • Kr. e. 31: actiumi csata,
 • Kr. e. 27 - Kr. u. 14: Augustus uralma,
 • 14-68: Julius-Claudius dinasztia,
 • 284-305: Diocletianus
 • 313: milánói edictum,
 • 391: a kereszténység államvallás lesz,
 • 395: a Római Birodalom kettészakadása,
 • 476: a Nyugat-római Birodalom bukása.
Nevek:
 • Antoniusok,
 • Augustus,
 • Brutus,
 • Cicero,
 • Claudius,
 • Constantinus,
 • Crassus,
 • Diocletianus,
 • Flaviusok,
 • Gracchusok,
 • Hannibál,
 • Horatius,
 • Jézus,
 • Julius Caesar,
 • Juno,
 • Jupiter,
 • Licinus,
 • Mars,
 • Marcus Aurelius,
 • Marius,
 • Minerva,
 • Nero,
 • Pilatus,
 • Pompeius,
 • Remus,
 • Romulus,
 • Spartacus,
 • Sulla,
 • Traianus,
 • Vergilius.
Fogalmak:
 • ager publicus,
 • apostolok,
 • Biblia,
 • censor,
 • colonia,
 • colonus,
 • consul,
 • diktátor,
 • dominatus,
 • gladiátor,
 • imperator,
 • Imperium Romanum,
 • latifundium,
 • legio,
 • magistratus,
 • néptribunus,
 • nobilitas,
 • optimaták,
 • Pantheon,
 • patrícius,
 • plebejus,
 • plebs,
 • pontifex,
 • praetoriánus,
 • principátus,
 • provincia,
 • romanizálódás,
 • secessio,
 • senatus,
 • triumvirátus,
 • veterán,
 • veto (vétójog).

3.) A középkor Európája:
Évszámok:
 • 5-10. század: feudális államok létrejötte,
 • 732: Poitiers,
 • 527-565: a Bizánci császár hódításai,
 • 622: arab időszámítás kezdete,
 • 711: Tarik átkel a Gibraltári-szoroson,
 • 800-843: Frank Császárság,
 • 962-1806: Német-római Császárság,
 • 1054: egyházszakadás,
 • 1077: Canossa-járás,
 • 1095-től: keresztes hadjáratok kezdete,
 • 1122: wormsi konkordátum,
 • 1176: leganói csata,
 • 1215: Magna Charta,
 • 1240: a tatárok elfoglalják Kijevet,
 • 1265: első angol parlament,
 • 1303: francia parlament,
 • 1389: Rigómező,
 • 1419-1436: huszita háborúk,
 • 1337-1453: százéves háború,
 • 1453: Konstantinápoly eleste.
Nevek:
 • Allah,
 • Aquinói Szent Tamás,
 • Assisi Szent Ferenc,
 • Boccaccio,
 • Capetingok,
 • Klodvig,
 • Dante,
 • Donatello,
 • IV. Szép Fülöp,
 • VII. Gergely,
 • Habsburg Rudolf,
 • IV. Henrik,
 • Husz János,
 • III. Ince,
 • II. István,
 • III. Iván,
 • Karolingok,
 • Kis Pippin,
 • Leonardo Da Vinci,
 • Luemburgok,
 • Martell Károly,
 • Mediciek,
 • Michelangelo,
 • Mohamed,
 • Nagy Károly,
 • II. orbán,
 • I. Nagy Ottó,
 • Premysl dinasztia,
 • Petrarca,
 • Raffaello,
 • Szent Benedek,
 • Szent Domonkos,
 • Szent Tamás,
 • Szent Ferenc.
Fogalmak: 
 • anarchia,
 • Arany Horda,
 • bencés rend,
 • bulla,
 • Canossa-járás,
 • céh,
 • cölibátus,
 • dzsihád,
 • eretnek,
 • feudum,
 • gótika,
 • Hanza,
 • hidzsra,
 • hospes,
 • humanizmus,
 • hűbériség,
 • inkvizíció,
 • invesztitúra,
 • kalifa, 
 • kolostor,
 • kommuna,
 • Levante,
 • lovagrend,
 • monostor,
 • muszlim,
 • Ramadán,
 • rend/ rendiség,
 • reneszánsz,
 • siíták,
 • szunniták,
 • skolasztika,
 • vazallus,
 • zsinat.

4.) A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás:
Évszámok:

 • 680 körül: bolgár, török és magyar bevonulás a Kárpát-medencébe,
 • 830 körül: elszakadás a Kazár Birodalomtól,
 • 895: a besenyők támadása,
 • 895-900: honfoglalás,
 • 933: Merseburg, vereség,
 • 955: Augsburg, vereség,
 • 972-997: Géza fejedelem,
 • 1001: Szent István koronázása,
 • 1031: Imre halála,
 • 1083: István szentté avatása,
 • 997-1038: Szent István
Nevek:
 • Álmos,
 • Árpád,
 • Bíborban született Konstantin,
 • Bölcs Leó,
 • Előd,
 • Gellért,
 • Géza,
 • Gizella,
 • Huba,
 • Imre,
 • István (Vajk),
 • Kond,
 • Koppány,
 • Julianus barát,
 • Lehel,
 • Ond,
 • Orseolo Péter,
 • Szvatopluk,
 • Tas,
 • Töhötöm,
 • Vazul
Fogalmak:
 • avarok,
 • dinasztia,
 • dózse,
 • érsek,
 • észt,
 • finn,
 • gyula,
 • ispán,
 • kalandozások,
 • kettős fejedelemség,
 • Magna Hungária,
 • nádor,
 • nemzetség,
 • primogenitúra,
 • rovásírás,
 • sámán,
 • székely,
 • szenioritás,
 • táltos,
 • tarsolylemez,
 • törzs,
 • udvarnok,
 • ugor,
 • várjobbágy,
 • vogul

5.) Árpád-kor:
Évszámok:
 • 972-997: Géza fejedelem,
 • 997-1038: Szent István,
 • 1038-1046: Orseoló Péter,
 • 1041-1044: Aba Sámuel,
 • 1046-1060: I. András,
 • 1060-1063: I. Béla,
 • 1063-1074: Salamon,
 • 1074-1077: I. Géza,
 • 1077-1095: Szent László,
 • 1095-1116: Könyves Kálmán,
 • 1141-1162: II. Géza,
 • 1172-1196: III. Béla,
 • 1205-1235: II. András,
 • 1213: Gertrúd megöletése,
 • 1222: Aranybulla,
 • 1232: Kehidai oklevél,
 • 1235-1270: IV. Béla,
 • 1241-1242: tatárjárás,
 • 1301: Árpád-ház kihalása (III. Andrással)
Nevek:
 • Aba Sámuel,
 • Anonymus,
 • I. Barbarossa Frigyes,
 • Bánk bán,
 • Batu kán,
 • III. Béla,
 • Csák Máté,
 • Dzsingisz kán,
 • Gellért püspök,
 • Gertrúd,
 • Julianus barát,
 • Kézai Simon,
 • Koppány,
 • Könyves Kálmán,
 • Kötöny,
 • IV. Kun László,
 • Ottó,
 • Vak Béla,
 • Vata,
 • Vazul
Fogalmak:
 • anarchia,
 • apátság,
 • Aranybulla,
 • bán,
 • báró,
 • dukátus,
 • familiáris,
 • gesta,
 • hospes,
 • jobbágy,
 • kancellár,
 • káptalan,
 • királyi vármegye,
 • kiskirály,
 • majorság,
 • nemesi vármegye,
 • oligarchiák,
 • pogány,
 • püspök,
 • regálék,
 • szabad költözési jog,
 • szerviens,
 • szerzetes,
 • szuverenitás,
 • tárnokmester, 
 • uradalom,
 • vajda

Remélem, hasznosnak találtátok az első packot! Ha van bármilyen észrevételetek, hozzászólásotok a témához, esetleg tudtok még neveket, évszámokat, fogalmakat az adott témakörhöz, ne habozzatok kommentben megírni! :)

xoxo: Gin


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése