Oldalak

2017. április 28., péntek

Történelem érettségi - Évszámok, nevek, fogalmak (4. rész)

Sziasztok, drágáim! 

Ahogyan ígértem, meghoztam nektek a következő öt érettségi témakört. Már átlépünk a XIX-XX. századba, úgyhogy tényleg nincsen már sok hátra! Ezen a bejegyzésen kívül még egyet fogok kitenni, ami tartalmazza a XX. századi és jelenkori fontos információkat, igyekszem majd azt is néhány napon belül közzétenni. Addig is, lássuk a mai újabb témaköröket!

16.) Ipari forradalmak és következményeik a XVIII-XX. századig:
Évszámok:

 • 1733: John Kay - repülő vetélő,
 • 1764: James Hargeraves - fonógép,
 • 1784: Edmund Cartwright - szövőgép,
 • 1809: Robert Fulton - gőzhajó,
 • 1825: George Stephenson - vasút,
 • 1837-1901: Viktória királynő,
 • 1864: I. Internacionálé,
 • 1896: olimpiai játékok újjáélesztése.
Nevek:
 • Arkwright,
 • Bakunyin,
 • Blanqui,
 • Diesel,
 • Engels,
 • Ford,
 • Fourier,
 • Fulton,
 • Marx,
 • Otto,
 • Proudhon,
 • Saint Simon,
 • Adam Smith,
 • Stephenson,
 • Watt,
 • Wright.
Fogalmak:
 • anarchizmus,
 • burzsoázia,
 • chartizmus,
 • demográfiai robbanás,
 • géprombolás,
 • gyarmat,
 • ideológia,
 • imperializmus, 
 • ipari forradalom,
 • luddizmus,
 • marxizmus,
 • második ipari forradalom,
 • tőkés átalakulás,
 • munkásmozgalom,
 • Rerum Novarum,
 • proletariátus,
 • trade-union,
 • társadalombiztosítás,
 • tőzsde,
 • urbanizáció,
 • utópia,
 • utópista szocialisták.
17.) Hatalmi viszonyok, nemzeti egységmozgalmak a XIX. század második felében:
Évszámok:
 • 1853-1856: krími háború,
 • 1856: második ópiumháború,
 • 1857: indiai szipojfelkelés,
 • 1859: Itália egyesítésének megkezdése,
 • 1860: Olasz Királyság megalakulása,
 • 1861-1865: polgárháború az USA-ban, oroszországi jobbágyfelszabadítás,
 • 1866: porosz-osztrák háború,
 • 1868: Meidzsi-reformok,
 • 1870-1871: porosz-francia háború,
 • 1871: Német Császárság kikiáltása,
 • 1873: világgazdasági válság,
 • 1878: Berlini kongresszus,
 • 1882: hármas szövetség,
 • 1889: II. Internacionálé,
 • 1899-1902: angol-búr háború,
 • 1904: antant,
 • 1904-1905: orosz-japán háború,
 • 1905-1907: forradalom Oroszországban.
Nevek:
 • Bismarck,
 • Cavour,
 • Darwin,
 • I. Ferenc József,
 • Garibaldi,
 • Lincoln,
 • Mendel,
 • I. Miklós,
 • IX. Pius pápa,
 • II. Sándor,
 • III. Napóleon,
 • II. Viktor Emánuel,
 • I. Vilmos.
Fogalmak:
 • antant,
 • bokszerlázadás,
 • dinasztia,
 • dollárdiplomácia,
 • izolacionizmus,
 • fegyveres semlegesség,
 • gyarmatosítás,
 • kartell,
 • keleti kérdés,
 • konjunktúra,
 • konszern,
 • monopolkapitalizmus,
 • neokolonializmus,
 • pánszláv,
 • szindikátus,
 • tröszt.

18.) Magyarország 1848 és 1914 között:
Évszámok:
 • 1849. október 6.: aradi vértanúk kivégzése,
 • 1849-1850: Haynau rémuralma,
 • 1850-1859: Bach-rendszer,
 • 1851: Kossuth alkotmányterve,
 • 1851-1852: Kossuth amerikai körútja,
 • 1860: Széchenyi halála, októberi diploma,
 • 1861: februári pátens.
 • 1862: Dunai Konföderáció terve,
 • 1865: Deák húsvéti cikke,
 • 1866: königgrätzi csata,
 • 1867: kiegyezés,
 • 1868: horvát-magyar kiegyezés, nemzetiségi törvény,
 • 1872: kolozsvári egyetem megalapítása,
 • 1875: Zeneakadémia megalapítása,
 • 1875-1890: Tisza Kálmán miniszterelnöksége,
 • 1890: MSZDP megalakulása,
 • 1894: Kossuth halála,
 • 1896: magyar bajnok az első újkori olimpián Athénban.
Nevek:
 • Andrássy Gyula,
 • Bach Sándor.
 • Bartók Béla,
 • Csontváry Kosztka Tivadar,
 • Deák Ferenc,
 • Eötvös József,
 • Eötvös Loránd,
 • Ferenc Ferdinánd,
 • Ferenc József,
 • Haynau,
 • Jászi Oszkár,
 • Kossuth Lajos,
 • Mikszáth Kálmán,
 • Schmerling,
 • Teleki László,
 • Tisza István, 
 • Tisza Kálmán,
 • Wekerle Sándor.
Fogalmak:
 • agrárius,
 • agrárszocialista,
 • Bach-huszárok,
 • centralizáció, 
 • kormány,
 • dualizmus,
 • emigráció,
 • föderalizmus,
 • húsvéti cikk,
 • jegybank,
 • koalícia,
 • konföderáció,
 • Millenium,
 • neoabszolutizmus,
 • októberi diploma,
 • passzív ellenállás,
 • pátens provizórium,
 • túltermelési válság,
 • vámunió.

19.) Az első világháború:
Évszámok:
 • 1882: hármas szövetség,
 • 1893: francia-orosz szövetség,
 • 1904: entente cordiale,
 • 1907: antant,
 • 1914. június 28.: szarajevói merénylet,
 • július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának,
 • augusztus 1-13.: hadüzenetek,
 • augusztus 17-29.: tannenbergi csata,
 • augusztus 23-szeptember 11.: galíciai csata,
 • szeptember 5-9.: marne-i csata,
 • 1915. április: Olaszország csatlakozik az antanthoz,
 • október: Bulgária csatlakozik a központi hatalmakhoz,
 • március: angol-francia támadás a Dardanellák ellen,
 • május 7.: Lusitania elsüllyesztése,
 • 1916. augusztus: Románia belép az antantba, Bruszlov-offenzíva,
 • 1917. február: tengeralattjáró háború, polgári demokratikus forradalom Oroszországban,
 • április: az USA hadba lépése,
 • augusztus: Kornyilov-lázadás,
 • november 7.: bolsevik hatalom kezdete,
 • 1918. január: Wilson 14 pontja,
 • március: breszt-litovszki béke,
 • november 13-ig: fegyverletétek,
 • 1919-1920: békekonferenciák,
 • 1920. június 4.: trianoni békediktátum.
Nevek:
 • Churchill,
 • Ferenc Ferdinánd,
 • Ferenc József,
 • Hindenburg,
 • IV. Károly,
 • Károlyi Mihály,
 • Kornyilov,
 • Lenin,
 • Lloyd George,
 • Schlieffen,
 • Tisza István,
 • Wilson.
Fogalmak:
 • antant,
 • állásháború,
 • annexió,
 • dekrétum,
 • diktátum,
 • fegyverszünet,
 • harci gáz,
 • ideiglenes kormány,
 • kettős hatalom,
 • központi hatalmak,
 • mandátum,
 • nagyhatalom,
 • népszövetség,
 • offenzíva,
 • OSZD bolsevik és mensevik párt,
 • Schlieffen-terv,
 • ultimátum,
 • villámháború.

20.) Magyarország a két világháború között:
Évszámok:
 • 1918. október 24.: Magyar Nemzeti Tanács,
 • október 30-31.: polgári demokratikus forradalom Budapesten, Károlyi Mihály miniszterelnök,
 • 1918. november 16.: népköztársaság kikiáltása,
 • 1919. március 20.: Vix-jegyzék,
 • március 21.: proletárdiktatúra kikiáltása,
 • augusztus 1.: a tanácskormány bukása,
 • augusztus 1-6.: Peidl-kormány,
 • augusztus 6-november 24.: Friedrich-kormány, Horthy budapesti bevonulása,
 • 1920. március 1.: Horthy kormányzóvá választása,
 • 1920. július-1921. április: Teleki Pál első kormánya,
 • 1921-1931: Bethlen István miniszterelnöksége,
 • 1921. december 22.: Bethlen-Peyer-paktum,
 • 1924-től: a stabilizáció megindulása,
 • 1929-1933: gazdasági világválság,
 • 1931-1932: Károlyi Gyula miniszterelnöksége,
 • 1932-1936: Gömbös Gyula miniszterelnöksége,
 • 1936-1938: Darányi Kálmán miniszterelnöksége,
 • 1938: győri program,
 • 1938-1939: Imrédy Béla miniszterelnöksége,
 • 1938. november 2.: első bécsi döntés,
 • 1939-1941: Darányi Kálmán II. miniszterelnöksége,
 • 1939. január 13.: csatlakozás az antikomintern paktumhoz,
 • 1940. augusztus 30.: második bécsi döntés,
 • 1941. június 27.: belépés a Szovjetunió elleni háborúba.
Nevek:
 • Apponyi Albert,
 • Bajcsy-Zsilinszky Endre,
 • Bethlen István,
 • Darányi Kálmán,
 • Gömbös Gyula, 
 • Horthy Miklós,
 • Huszár Károly,
 • Imrédy Béla,
 • Károlyi Gyula,
 • Károlyi Mihály,
 • Klebelsberg Kúnó,
 • Peyer Károly,
 • Ribbentrop, 
 • Szálasi Ferenc,
 • Teleki Pál.
Fogalmak:
 • agrárolló,
 • Antikomintern Paktum,
 • dzsentri,
 • ellenforradalmi rendszer,
 • fasiszta,
 • földreform,
 • kisantant,
 • Kisgazdapárt,
 • Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP),
 • Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP),
 • konszolidáció,
 • kormányzó,
 • különítményes osztag,
 • legitimista,
 • liberális,
 • MSZDP,
 • Nemzeti Munkaterv,
 • Népszövetség,
 • numerus clausus,
 • revíziós kampány,
 • statárium,
 • tengelyhatalmak,
 • zsidótörvények.

Ennyi lett volna a mai bejegyzés. Mivel már közel járunk a jelenkorhoz, sokkal több évszám, név és fogalom az, amit kötelezően elvárnak, hogy tudd az érettségin. Remélem, hogy tudtam segíteni! 
Napokon belül érkezik az utolsó ilyen bejegyzés.

xoxo: Gin


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése