Oldalak

2017. április 16., vasárnap

Történelem érettségi - Évszámok, nevek, fogalmak (3. rész)

Sziasztok, szépséges napot nektek!

Íme a következő bejegyzés, ahol újabb öt témakörrel gazdagítom a tudásotokat - a történelem terén. Remélem, hasznosak lesznek számotokra, s fel tudjátok őket használni az érettséginél. Lássuk is őket!

11.) A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc:
Évszámok:
 • 1664: vasvári béke,
 • 1678: Thököly-felkelés,
 • 1683: Bécs török ostroma, 
 • 1684: Szent Liga megalakulása,
 • 1686: Buda felszabadítása
 • 1699: karlócai béke,
 • 1701: spanyol örökösödései háború,
 • 1703-1711: Rákóczi-szabadságharc,
 • 1704: Habsburg győzelem Höchstädtnél
 • 1705: szécsényi országgyűlés,
 • 1707: ónodi országgyűlés,
 • 1711: szatmári béke.
Nevek:
 • Bercsényi Miklós,
 • Bottyán János,
 • Esterházy János,
 • Esze tamás,
 • XI. Ince,
 • I. József,
 • III. Károly,
 • Károlyi Sándor,
 • XIV. Lajos,
 • I. Lipót,
 • Lippay György,
 • Lotharingiai Károly,
 • Mányoki Ádám,
 • Nádasdy Ferenc,
 • Nagy Péter cár,
 • I. Rákóczi Ferenc,
 • II. Rákóczi Ferenc,
 • Savoyai Jenő,
 • Szalontai György,
 • Thököly Imre,
 • Wesselényi Ferenc,
 • Zrínyi Ilona.
Fogalmak:
 • abszolutizmus,
 • bujdosók,
 • Diploma Leopoldinum,
 • fegyverváltság,
 • közteher,
 • kuruc,
 • labanc,
 • reguláris,
 • rendi dualizmus,
 • rendi konföderáció,
 • Szent Liga,
 • talpasok,
 • Újszerzeményi Bizottság,
 • vezérlő fejedelem,
 • vitézlő rend.
12.) Magyarország beilleszkedése, újjáépülése a Habsburg Birodalomba a XVIII. században:
Évszámok:
 • 1711-1740: III. Károly,
 • 1722-1723: országgyűlés,
 •  1740-1748: osztrák örökösödési háború,
 • 1740-1780: Mária Terézia
 • 1756-1763: hétéves háború,
 • 1763-1766: parasztlázadás a Dunántúlon,
 • 1767: urbárium,
 • 1777: tanügyi rendelet,
 • 1780-1790: II. József,
 • 1781: türelmi rendelet,
 • 1784: erdélyi felkelés, népszámlálás Magyarországon, 
 • 1785: jobbágyrendelet,
 • 1789: nagy francia forradalom,
 • 1790-1792: II. Lipót,
 • 1792-1835: I. Ferenc.
Nevek:
 • Batsányi János,
 • Berzeviczy Gergely,
 • Fazola Henrik,
 • II. Frigyes,
 • Hajnóczy József,
 • II. József,
 • III. Károly,
 • Kazinczy Ferenc,
 • Mária Terézia,
 • Martinovics Ignác,
 • Széchényi Ferenc.
Fogalmak:
 • abszolutizmus,
 • alsótábla,
 • cenzúra,
 • diéta,
 • felsőtábla,
 • felvilágosodás,
 • felvilágosult abszolutizmus,
 • haditanács,
 • hétszemélyes tábla,
 • jozefinizmus,
 • kamara,
 • kancellár,
 • kerületi tábla,
 • királyi tábla,
 • placetum,
 • regium,
 • porció,
 • Pragmatica Sanctio,
 • Ratio Educationis, 
 • személynök,
 • türelmi rendelet,
 • urbárium,
 • úrbér,
 • úriszék.

13.) Polgári forradalmak, nemzetállamok születése Európában, Észak-Amerikában: XVII-XIX. századig:
Évszámok:
 • 1568-1648: németalföldi szabadságharc,
 • 1579: utrechti unió,
 • 1609: Spanyolország és Hollandia fegyverszünete,
 • 1642: polgárháború Angliában,
 • 1649: I. Károly angol király kivégzése, a köztársaság kikiáltása,
 • 1651: hajózási törvény,
 • 1688: dicsőséges forradalom: Anglia alkotmányos királyság lesz,
 • 1776: amerikai Függetlenségi Nyilatkozat,
 • 1789: francia forradalom kitörése,
 • 1792: a köztársaság kikiáltása Franciaországban, forradalmi háborúk kezdete,
 • 1805: Code Civil bevezetése,
 • 1815: a Szent Szövetség megkötése a bécsi kongresszuson,
 • 1830: forradalmi hullám Európában,
 • 1848: forradalmak Európában.
Nevek:
 • Bonaparte Lajos,
 • Cromwell,
 • Danton,
 • Franklin,
 • Garibaldi, 
 • Goethe,
 • II. Stuart Károly,
 • II. Fülöp,
 • Jefferson,
 • La Fayette,
 • XVI. Bourbon Lajos,
 • Lajos Fülöp,
 • II. Lipót,
 • Metternich,
 • Milton,
 • Montesquieu,
 • Napóleon,
 • Rembrandt,
 • Robespierre,
 • Rousseau,
 • I. Orániai Vilmos,
 • III. Orániai Vilmos,
 • Voltaire,
 • Washington,
 • Windischgrätz.
Fogalmak:
 • ancéen régime,
 • Függetlenségi Nyilatkozat,
 • ármaximálás,
 • assignáták,
 • Bastille,
 • bojkott,
 • bostoni teadélután,
 • dicsőséges forradalom,
 • diktatúra,
 • Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata,
 • emigráns,
 • gazdasági liberalizmus,
 • girondisták,
 • hatalmi ágak szétválasztása,
 • hajózási törvény,
 • jakobinus,
 • kommün,
 • konzervativizmus,
 • liberalizmus,
 • lord protector,
 • merkantilista,
 • nacionalizmus,
 • parlament,
 • presbiter,
 • puritán,
 • Szent Szövetség.

14.) Polgári átalakulás, nemzeti függetlenség kérdései a reformkorban:
Évszámok:
 • 1792-1815: napóleoni háborúk,
 • 1794-1795: magyar jakobinusok mozgalma,
 • 1809: győri csata,
 • 1811-1812: országgyűlés,
 • 1812-1825-ig: abszolutizmus,
 • 1823. január 22.: Kölcsey megírja a Himnuszt,
 • 1825: Széchenyi felajánlja egyévi jövedelmét az MTT megalakítására,
 • 1825-1827: országgyűlés,
 • 1830: Széchenyi: Hitel,
 • 1831: koleralázadás,
 • 1832-1836: országgyűlés,
 • 1835-1848: V. Ferdinánd,
 • 1838: pesti árvíz,
 • 1839: Wesselényi és Kossuth bebörtönzése,
 • 1841: első Pesti Hírlap,
 • 1844: államnyelv lesz a magyar,
 • 1846: Pest és Vác között vasútvonal épül, megalakul a Konzervatív Párt,
 • 1847: Ellenzéki Kör megalakulása.
Nevek:
 • Batthyány Lajos,
 • Deaák Ferenc,
 • Eötvös József,
 • Dessewffy József,
 • V. Ferdinánd,
 • Festetich György,
 • István nádor,
 • József nádor,
 • Kazinczy Ferenc,
 • Kölcsey Ferenc,
 • Lovassy László,
 • Pollack Mihály,
 • Szalay László,
 • Széchenyi István,
 • Trefort Ágoston,
 • Wesselényi Miklós.
Fogalmak:
 • adminisztrátor,
 • alázatos felirat,
 • biedermeier,
 • devalváció,
 • Ellenzéki Nyilatkozat,
 • érdekegyesítés,
 • felirati javaslat,
 • Georgicon,
 • infláció,
 • kontinentális zárlat,
 • követutasítás,
 • nemzet,
 • nemzetiség,
 • nyelvújítás,
 • örökváltság,
 • ősiség,
 • Védegylet.

15.) 1848-49-es forradalom és szabadságharc:
Évszámok:
 • 1847: Ellenzéki Párt megalakulása,
 • 1848. február: forradalom Párizsban,
 • március 13.: forradalom Bécsben,
 • március 15.: forradalom Pesten,
 • április 11.: utolsó rendi országgyűlés,
 • július: első népképviseleti országgyűlés,
 • szeptember 11.: Jelacic támadása,
 • szeptember 16.: Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulása,
 • szeptember 29.: pákozdi győzelem,
 • október 4.: a király feloszlatja az országgyűlést,
 • október 30.: vereség Schwechatnál,
 • 1848. decembertől: Ferenc József az új uralkodó,
 • 1849. március: a forradalmi hadsereg győzelmei,
 • április 11.: Habsburg-ház trónfosztása, Függetlenségi Nyilatkozat,
 • május 21.: Buda visszafoglalása,
 • augusztus 13.: világosi fegyverletétel.
Nevek:
 • Bem József,
 • Damjanich János,
 • Dembinski Henrik,
 • Esterházy Pál,
 • Ferenc Jüzsef,
 • Görgei Artúr,
 • Haynau,
 • Irinyi József,
 • Jelacic,
 • Klapka György,
 • Klauzál Gábor,
 • Kossuth Lajos,
 • Mészáros Lázár,
 • Metternich,
 • I. Miklós,
 • Móga János,
 • Perczel Mór,
 • Petőfi Sándor,
 • Szemere Bertalan,
 • Táncsics Mihály,
 • vasvári Pál,
 • Windischgrätz.
Fogalmak:
 • áprilisi törvények,
 • cenzus,
 • emigráció,
 • esküdtszék,
 • fölirati javaslat,
 • honvédség,
 • intervenció,
 • Kossuth-bankó,
 • miniszter,
 • nemzetőrség,
 • népképviselet(i országgyűlés),
 • OHB,
 • olmützi alkotmány,
 • Partium,
 • radikális demokraták,
 • statusfogoly,
 • 12 pont.

Ennyi lett volna a mai történelmi segédanyag. Néhány nap, és érkezem a negyedik csomaggal! Ezután pedig nincs sok hátra, szóval hajrá-hajrá, jó tanulást!

xoxo: GinNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése