Oldalak

2017. április 12., szerda

Történelem érettségi - Évszámok, nevek, fogalmak (2. rész)

Üdv és szép napot mindenkinek! 

Újabb bejegyzéssel érkeztem, méghozzá a történelem érettségi kapcsán. Újfent öt témakörrel kapcsolatban hoztam nektek évszámokat, neveket és fogalmakat, amelyeket nem árt tudni az érettségire, hiszen bármikor előkerülhetnek.
Lássuk is, melyek ezek!
U.I.: Kérlek, ha elégedettek vagytok a bejegyzéssel, hagyjatok nyomot magatok után!

6.) Magyarország az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején:
Évszámok:
 • 1301: Károly Róbert első megkoronázása,
 • 1308: Károly Róbert királlyá választása,
 • 1342: Károly Róbert halála,
 • 1312: rozgonyi csata,
 • 1335: visegrádi királytalálkozó,
 • 1342-1382: Nagy Lajos,
 • 1351: az Aranyublla megújítása,
 • 1378-1418: egyházszakadás,
 • 1387-1437: Luxemburgi Zsigmond,
 • 1389: rigómezei csata,
 • 1396: nikápolyi csata,
 • 1397: Zsigmond dekrétuma a telekkatonaságról, 
 • 1402: a törökök Ankaránál vereséget szenvednek,
 • 1405: törvények a városokról,
 • 1414-1418: konstanzi zsinat,
 • 1415: Husz János megégetése, 
 • 1437: erdélyi parasztfelkelés.
Nevek:
 • Abák,
 • Bárthoryak,
 • Budai Nagy Antal,
 • Cillei Borbála,
 • Cillei Ulrik,
 • Csák Máté,
 • Gentilis Bíboros,
 • Habsburg Albert,
 • Husz János,
 • Kállaiak,
 • Kis Károly,
 • Kőszegiek,
 • Luxemburgi János,
 • Mária királynő,
 • Ozorai Pipó,
 • Szécsényiek,
 • Timur Lenk,
 • Toldi Miklós,
 • Zách Felicián.
Fogalmak:
 • aranyforint,
 • bán,
 • bandérium,
 • bíboros,
 • céh,
 • "egy és ugyanazon nemesi szabsdság",
 • egyházszakadás,
 • eretnek,
 • főkegyúri jog,
 • harmincadvám,
 • honor,
 • huszitizmus,
 • iniciálé,
 • inkvizítor,
 • interregnum,
 • kamara haszna,
 • kapuadó,
 • kilenced,
 • liga,
 • mezőváros,
 • monopólium,
 • ősiség,
 • pénzverés,
 • regálék,
 • telekkatonaság,
 • zsellér.
7.) Hunyadiak kora:
Évszámok:
 • 1440-1444: I. Jagelló Ulászló,
 • 1443-1444: hosszú hadjárat,
 • 1444: várnai vereség,
 • 1446-1453: Hunyadi kormányzósága,
 • 1448: rigómezei vereség,
 • 1453-1458: V. László,
 • 1456: nándorfehérvári diadal,
 • 1458-1490: Hunyadi Mátyás,
 • 1453: Konstantinápolyt beveszik a törökök,
 • 1471: Mátyás elleni összeesküvés,
 • 1479: kenyérmezei csata,
 • 1485-től: Mátyás székhely Bécs lesz.
Nevek:

 • Bakócz Tamás,
 • Báthori István,
 • Cillei Ulrik,
 • Corvin János,
 • Dugovics Titusz,
 • Hunyadi János,
 • Hunyadi László,
 • Hunyadi Mátyás,
 • Janus Pannonius,
 • Kapisztrán János,
 • Kinizsi Pál,
 • Magyar Balázs,
 • Podjebrád György,
 • Podjebrád Katalin,
 • Szilágyi Erzsébet,
 • Szilágyi Mihály,
 • I. Ulászló,
 • Vitéz János.
Fogalmak: 
 • Corvina,
 • familiáris,
 • fekete sereg,
 • füstpénz,
 • humanizmus,
 • janicsár,
 • kormányzó,
 • nádor,
 • kancellária,
 • Porta,
 • rendi monarchia,
 • reneszánsz,
 • vajda,
 • zsoldos sereg.

8.) Európai társadalom és gazdaság, földrajzi felfedezésektől a 17. századig:
Évszámok:

 • 1455-1485: rózsák háborúja,
 • 1492: Amerika felfedezése, 
 • 1494: cordesillasi szerződés,
 • 1498: Vasco Da Gama eléri tengeri úton Indiát,
 • 1517: reformáció kezdete,
 • 1519-1522: Magellán körülhajózza a Földet,
 • 1534: anglikán egyház létrejötte,
 • 1541: Kálvin megalapítja a református egyházat,
 • 1545: tridenti zsinat,
 • 1555: augsburgi vallásbéke,
 • 1558-1603: I. Erzsébet,
 • 1571: Lepanto,
 • 1572: Szent Bertalan-éj,
 • 1579: utrechti egyezmény,
 • 1588: spanyol Armada megsemmisítése,
 • 1598: nantes-i ediktum,
 • 1600: Angol Kelet-Indiai Társaság megalapítása,
 • 1618-1648: harmincéves háború,
 • 1648: vesztfáliai béke.
Nevek:
 • Báthory István,
 • Bethlen Gábor,
 • Bölcs Frigyes,
 • Descartes,
 • Erasmus,
 • II. Habsburg Ferdinánd,
 • Galilei,
 • IV. Bourbon Henrik,
 • VIII. Tudor Henrik,
 • II. Fülöp,
 • IV. Iván,
 • Kálvin János,
 • Kepler,
 • Kolumbusz Kristóf,
 • Kopernikusz,
 • X. Leó,
 • Loyolai Ignác,
 • Luther Márton,
 • Magellán,
 • Morus Tamás,
 • Orániai Vilmos,
 • Pázmány Péter,
 • Richelieu bíboros,
 • Servet Miháy,
 • Stuart Mária,
 • Vasco Da Gama.
Fogalmak:
 • abszolutizmus,
 • árutőzsde,
 • bekerítés,
 • búcsúcédula,
 • ellenreformáció,
 • hugenotta,
 • inkvizíció,
 • jezsuita,
 • Katolikus Liga,
 • monopólium,
 • liberium veto,
 • manufaktúra, 
 • merkantilizmus, 
 • muzulmán,
 • predesztináció,
 • presbiter,
 • protestáns,
 • reformáció,
 • szekularizáció,
 • szentháromság-tagadó,
 • unitárius,
 • váltó,
 • "véres törvények",
 • világpiac.


9.) Középkori magyar állam hanyatlása, bukása, a három részre szakadt ország:
Évszámok:
 • 1490-1516: I. Ulászló,
 • 1505: rákosmezei határozat,
 • 1514: parasztfelkelés,
 • 1516-1526: II. Lajos,
 • 1526: Mohács, kettős királyválasztás,
 • 1529-1532: török hadjáratok,
 • 1538: váradi béke,
 • 1541-1686: Buda török kézen,
 • 1552-1566: várháborúk kora,
 • 1568: drinápolyi béke,
 • 1570: speyeri egyezmény.
Nevek:

 • Bakócz Tamás,
 • Báthory István,
 • Dobó István,
 • Székely Dózsa György,
 • I. Ferdinánd,
 • Fráter György,
 • Heltai Gáspár,
 • Izabella királyné,
 • János Zsigmond,
 • Jurisics Miklós,
 • Károli Gáspár,
 • V. Károly,
 • II. Lajos,
 • I. Miksa,
 • Pálffy Miklós,
 • Szapolyai János,
 • II. Szelim,
 • Szondi György,
 • I. Szulejmán,
 • Tinódi Lantos Sebestyén,
 • Tomor Pál,
 • Török Bálint,
 • II. Ulászló,
 • Zrínyi Miklós.
Fogalmak:
 • aga,
 • agrárkonjunktúra,
 • bég,
 • cognaci liga,
 • defterdár,
 • dzsámi,
 • haradzs,
 • janicsár,
 • kádi,
 • kettős adóztatás,
 • khász birtok,
 • kamara,
 • mezőváros,
 • Partium,
 • pasa,
 • rablógazdálkodás,
 • szandzsák,
 • szpáhi,
 • úriszék,
 • vallási türelem,
 • végvári vitéz,
 • vilajet,
 • vitézlő rend,
 • Vizsolyi Biblia,
 • zsellér.

10.) Függetlenségi harcok Erdélyben, Magyarországon a 17. században és reformáció-ellenreformáció:
Évszámok:
 • 1593-1606: tizenötéves háború,
 • 1596: Eger török kézre kerül,
 • 1604-1606: Bocskai szabadságharc,
 • 1605: szerencsi országgyűlés, 
 • 1606: bécsi és zsitvatoroki béke,
 • 1608: pozsonyi országgyűlés,
 • 1613-1629: Bethlen Gábor fejedelemsége,
 • 1618-1648: harmincéves háború,
 • 1621: nikolsburgi béke,
 • 1630-1648: I. Rákóczi György,
 • 1645: linzi béke,
 • 1664: vasvári béke,
 • 1678: Thököly féle kuruc felkelés,
 • 1681: soproni országgyűlés.
Nevek:
 • Báthory Gábor,
 • Báthory Zsigmond,
 • Bethlen Gábor,
 • Bocskai István,
 • II. Ferdinánd,
 • III. Ferdinánd,
 • Frangepán Ferenc,
 • I. Lipót,
 • IV. Mehmed,
 • Montecuccoli,
 • Pázmány Péter,
 • I Rákóczi Ferenc,
 • I. Rákóczi György,
 • II. Rákóczi György,
 • I. Rudolf,
 • Zrínyi Ilona,
 • Zrínyi Miklós,
 • Zrínyi Péter.
Fogalmak:
 • anabaptista,
 • dekonjunktúra,
 • evangélikus,
 • hajdú,
 • jezsuita rend,
 • koncepciós perek,
 • merkantilista,
 • Porta,
 • protestáns,
 • református,
 • rendi alkotmány,
 • unitárius,
 • vitézlő rend.

Ennyi lett volna a mai bejegyzés, nemsokára hozom nektek a 3. részt is, de addig ne felejtsétek el szorgalmasan tanulgatni a mostani neveket, évszámokat és fogalmakat, hiszen minél többet tudsz megemlíteni szóbelinél, annál inkább látni fogja a bizottság, hogy tájékozott vagy. Hidd el, jó pont lesz náluk!

xoxo: Gin


2 megjegyzés:

 1. Ez ismétléshez remek segítség, azt hiszem, minden idén érettségiző nevében elmondhatom, hogy köszönjük a nagylelkűséget. ^^

  Üdv,
  Jolt

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia, drága! :)

   Nagyon szívesen, örülök, hogy a segítségetekre lehetek!

   Szép napot: Gin

   Törlés