Oldalak

2017. május 6., szombat

Történelem érettségi - Évszámok, nevek, fogalmak (5. rész)

Sziasztok! 

Meghoztam nektek az utolsó töri érettségis csomagot, amely további öt témakörben tartalmaz neveket, évszámokat, fogalmakat. Remélem, a hasznotokra válik még így, érettségi előtt! 

21.) Diktatúrák és demokráciák a két világháború között:
Évszámok:
 • 1919-1920: Párizs környéki békék,
 • március: a Komintern megalakulása,
 • június: versailles-i békeszerződés,
 • 1919-1933: weimari köztársaság Németországban,
 • 1920-1921: Kisantant,
 • 1922: rapallói egyezmény, Mussolini hatalomra jutása, az ír sziget kettéosztása,
 • 1925: locarnói egyezmény,
 • 1929: lateráni egyezmény,
 • október 24.: tőzsdekrach, 
 • 1929-1933: világgazdasági válság,
 • 1932-1945: Roosevelt az USA elnöke,
 • 1933: Hitler német kancellár hatalomra jutása,
 • 1936: Berlin-Róma tengely,
 • 1936-1937: Antikomintern Paktum,
 • 1936-1939: spanyol polgárháború,
 • 1937: Japán Kína elleni támadása,
 • 1938. március 13.: Anschluss,
 • szeptember 29-30.: müncheni egyezmény,
 • 1939. március: Csehszlovákia felbomlása,
 • augusztus 23.: szovjet-német megnemtámadási egyezmény,
 • szeptember 1.: Németország megtámadja Lengyelországot, a II. világháború kezdete.
Nevek:
 • Chamberlain,
 • Churchill,
 • Franco,
 • Gandhi,
 • Hindenburg,
 • Hitler,
 • Kemál Atatürk,
 • Lenin,
 • LLoyd George,
 • Mussolini,
 • Roosevelt,
 • Sztálin,
 • Tanaka,
 • III. Viktor Emánuel.
Fogalmak:
 • Anschluss,
 • antiliberális,
 • antiszemita,
 • autarchia,
 • dekolonizáció,
 • dezintegráció,
 • diktatúra,
 • domínium,
 • fasizmus,
 • Führer,
 • Gestapo,
 • gulag,
 • kolhoz,
 • koncepciós per,
 • kulák,
 • monetáris,
 • nacionalista,
 • NSDAP (nemzetiszocialista párt - nácik),
 • New Deal,
 • Reichstag,
 • revizionizmus,
 • SS,
 • szovhoz,
 • tőzsdekrach,
 • Világbank.
22.) II. világháború, Magyarország részvétele a háborúban:
Évszámok:
 • 1939. szeptember 1.: a háború kezdete,
 • 1940. júliustól: Franciaország kapitulál,
 • 1941. júniusig: az angliai csata,
 • június 22.: német támadás a Szovjetunió ellen,
 • 1941. december: USA belépése a háborúba,
 • 1942. január 1.: Egyesült Nemzetek Nyilatkozata,
 • június: japán vereség a Midway-szigeteknél,
 • október: angol győzelem El-Alameinnél,
 • 1942. november-1943. február: szovjet győzelem Sztálingrádnál, doni katasztrófa,
 • 1943. november 28-december 1.: teheráni konferencia,
 • 1944. június: angolszász partraszállás Franciaországban,
 • 1944. augusztus: román, bolgár fegyverszünet,
 • 1944. március 19.: Magyarország német megszállása,
 • október 15.: Horthy sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel,
 • 1945. február: jaltai konferencia,
 • 1945 május 9.: európai háború vége,
 • július-augusztus: potsdami konferencia,
 • augusztus: amerikai atomtámadás Hirosima és Nagaszaki ellen,
 • 1945. szeptember 2.: Japán leteszi a fegyvert.
Nevek:
 • Bárdossy László,
 • Churchill,
 • De Gaulle,
 • Hirohito,
 • Hitler,
 • Horthy Miklós,
 • Kállay Miklós,
 • Molotov,
 • Mussolini,
 • Ribbentrop,
 • Roosevelt,
 • Szálasi Ferenc,
 • Sztálin,
 • Sztójay Döme,
 • Teleki Pál,
 • Truman,
 • Veesenmayer.
Fogalmak:
 • antifasiszta koalíció,
 • Atlanti Charta,
 • blokád,
 • deportálás,
 • ENSZ,
 • fasiszta,
 • Gestapo,
 • gettó,
 • háborús bűnös,
 • Holocaust,
 • jóvátétel,
 • kamikázé,
 • kapituláció,
 • koncentrációs tábor,
 • Magyar Front,
 • náci,
 • nürnbergi per,
 • paktum,
 • SA,
 • SS,
 • zsidótörvények.

23.) Nemzetközi viszonyok alakulása a második világháború végétől 1990-ig:
Évszámok:
 • 1946-1949: polgárháború Görögországban és Kínában,
 • 1946: Churchill fultoni beszéde,
 • 1947-1962: klasszikus hidegháború,
 • 1947: India függetlenné válása, Truman-elv és Marshall-segély,
 • 1948: Izrael állam kialakítása,
 • 1949: KGST, NATO,
 • 1950-1953: koreai háború,
 • 1951: Montán-unió,
 • 1953: Sztálin halála, kelet-berlini munkásfelkelés,
 • 1955: bandungi értekezlet,
 • 1956: lengyel munkásfelkelés, magyar forradalom, szuezi konfliktus, római egyezmény,
 • 1957: Közös Piac,
 • 1961-1963: Kennedy az USA elnöke,
 • 1961: a berlini fal megépítése, OECD,
 • 1962: kubai rakétaválság,
 • 1964-1973: vietnami-amerikai háború,
 • 1967: Európai közösség,
 • 1968: Csehszlovákia megszállása, Martin Luther King meggyilkolása,
 • 1970: német-lengyel szerződés,
 • 1971: Berlin státuszának jogi szabályozása,
 • 1972: NSZK-NDK alapszerződés,
 • 1975: Franco tábornok halála, helsinki értekezlet,
 • 1990: Németország egyesülése,
 • 1991: Szovjetunió felbomlása.
Nevek:
 • Andropov,
 • Ben Gurion,
 • Brandt,
 • Brezsnyev,
 • Ceausescu, 
 • Csang Kaj-Sek,
 • Csou En-Laj,
 • Eisenhower,
 • Casrto (Fidel),
 • Gorbacsov,
 • Hruscsov,
 • Kennedy,
 • Martin Luther King,
 • Mao Ce-Tung,
 • Reagan,
 • Margaret Thatcher,
 • Tito.
Fogalmak:
 • adósságválság,
 • Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény,
 • atomcsend,
 • berlini blokád,
 • doktrína,
 • élelmezési válság,
 • emberi jogok,
 • EU,
 • Európa Tanács,
 • EFTA,
 • EBESZ,
 • harmadik világháború,
 • hidegháború,
 • infláció,
 • integráció,
 • izolációs politika,
 • jóléti állam,
 • Kominform,
 • koncepciós per,
 • kooperáció,
 • Marshall-segély,
 • monokultúra,
 • Montán-unió,
 • NATO,
 • Nemzetközi Valutaalap,
 • Prágai tavasz,
 • rasszizmus, 
 • republikánus,
 • SALT,
 • szakszervezet,
 • szolidaritás,
 • szükségállapot,
 • vasfüggöny.

24.) A népi demokrácia és a kommunista rendszer Magyarországon (1944-1956):
Évszámok:
 • 1944. december: Ideiglenes Nemzetgyűlés és kormány,
 • 1945. március: földreform,
 • 1945. április 13.: Magyarországon véget értek a harcok,
 • november 4.: nemzetgyűlési választások,
 • november 15.: Tildy Zolán (FKgP) elnökletével koalíciós kormány alakul,
 • 1946. február 1.: köztársaság kikiáltása,
 • augusztus 1.: a forint bevezetése,
 • 1947. február: a párizsi békeszerződés aláírása,
 • 1947-1948: államosítások,
 • 1949: sztálini alkotmány törvénybeiktatása,
 • 1953: Sztálin halála, Nagy Imre kormánya,
 • 1955: Magyarország ENSZ tag lesz,
 • 1956: Rákosi leváltása.
Nevek:
 • Dálnoki Miklós Béla,
 • Dinnyés Lajos,
 • Dobi istván,
 • Farkas Mihály,
 • Gerő Ernő,
 • Kovács Béla,
 • Lakatos Géza,
 • Mindszenty József,
 • Nagy Imre,
 • Péter Gábor,
 • Rajk László,
 • Rákosi Mátyás,
 • Sulyok Dezső,
 • Szakasits Árpád,
 • Tildy Zoltán.
Fogalmak:
 • agrárolló államosítás,
 • ÁVH,
 • Baloldali Blokk,
 • beszolgáltatás,
 • Demokrata Néppárt,
 • emigráció,
 • FKgP,
 • háborús bűnös,
 • internálás,
 • kék cédulák,
 • koncepciós per,
 • kormányzó,
 • kulák,
 • listás választás,
 • MNFF,
 • MDP,
 • MKP,
 • moszkoviták,
 • nemzetvezető,
 • pártállam,
 • szalámi taktika,
 • SZDP,
 • Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB).

25.) Magyarország: 1956-1990:
Évszámok:
 • 1956. július: Rákosi távozik a hatalomból,
 • október 6.: Rajk László és társai újratemetése,
 • október 23.: tüntetés Budapesten,
 • október 24.: Nagy Imre vezette kormány megalakulása,
 • október 25.: sortűz a Parlamentnél,
 • október 30.: többpártrendszer bevezetése,
 • november 1.: kilépés a varsói szerződésből,
 • november 4.: szovjet csapatok szétverik a forradalmat,
 • 1956. november 4-től 1988-ig: Kádár-rendszer,
 • 1968: gazdasági reform,
 • 1987: MDF megalakulása,
 • 1989. március: Ellenzéki Kerekasztal
 • május-június: vasfüggöny lebontása,
 • október 23.: köztársaság kikiáltása,
 • 1990. március-április: országgyűlési választások.
Nevek:
 • Antall József,
 • Demszky Gábor,
 • Farkas Mihály,
 • Gerő Ernő,
 • Gorbacsov,
 • Göncz Árpád,
 • Grósz Károly,
 • Horn Gyula,
 • Kádár János,
 • Münnich Ferenc,
 • Nagy Imre,
 • Németh Miklós,
 • Orbán Viktor,
 • Pozsgay Imre,
 • Raj László,
 • Szűrös Mátyás.
Fogalmak:

 • adósságcsapda,
 • Ellenzéki Kerekasztal,
 • gyarmat,
 • imperializmus,
 • intervenció,
 • jogállam,
 • kerekasztal-tárgyalások,
 • koalíciós kormány,
 • lincselés,
 • MDP,
 • MSZMP,
 • MSZP,
 • nemzetőrség,
 • parlamentáris demokrácia,
 • Petőfi Kör,
 • reálbér,
 • statárium,
 • termelőszövetkezet,
 • a három T kultúrpolitikai elve,
 • új gazdasági mechanizmus.

Hű, el sem hiszem, hogy vége! Gondolom, ti is így vagytok vele. 
Remélem, még éppen időben publikáltam nektek ezt a kis bejegyzést, hogy legyen időtök a jövőheti érettségi előtt átolvasgatni a jelenkor témáihoz tartozó fontosabb neveket, évszámokat és fogalmakat.
Nagyon sok sikert és további jó tanulást kívánok nektek erre a maradék pár napra!
Kitartást!

xoxo: GinNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése